Een lidmaatschap bij Hands For Freedom is geldig tot 31 december van elk kalenderjaar en kost 50 €. Het lidmaatschap kan jaarlijks hernieuwd worden.

Alle particulieren, ondernemingen en verenigingen kunnen lid worden.

Leden vormen de draagstructuur van een vzw. Hoe meer leden, hoe sterker we staan.

Via de knop op deze pagina maakt u zichzelf lid(*). Leden ontvangen op regelmatige basis nieuwsbrieven over de activiteiten van de vzw en de acties die ondernomen worden, maar zorgen er vooral ook voor dat de vzw haar lopende kosten kan betalen en kan investeren in manpower en assistentie.

Dank bij voorbaat voor uw lidmaatschap en tot binnenkort!

(*) Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet medegedeeld aan derden.