Procedure voor het Grondwettelijk Hof ingediend op 05.03.2021

Hands For Freedom vzw heeft namens 389 eisers een verzoek ingediend tot schorsing en nietigverklaring in bij het Grondwettelijk Hof voor het Decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (B.S. 28.12.2020 – inwerking gesteld op 12.01.2021).