Ja, ik schrijf mij in als eiser voor deze procedure en mandateer hierbij vzw Hands For Freedom om een raadsman aan te stellen die mijn belangen naar best vermogen zal behartigen. Ik verleen toelating aan vzw Hands For Freedom om alle administratieve plichtplegingen waar te nemen en mij persoonlijk op de hoogte te houden via het bijzondere emailadres dat zal aangemaakt worden met betrekking tot deze procedure.