Hands For Freedom vzw heeft financiële steun nodig om haar doel te bereiken. Wij danken u daarom voor uw bijdrage.

Door de schenking van 150€ bent u ook ineens lid van de vzw.