• Een lidmaatschap bij Hands For Freedom is geldig tot 31 december van elk kalenderjaar en kost 50 €. Het lidmaatschap kan jaarlijks hernieuwd worden. Alle particulieren, ondernemingen en verenigingen kunnen lid worden. A membership of Hands For Freedom is valid until December 31 of each calendar year and costs 50 €. Membership can be renewed annually. All Individuals, companies and associations can become members. Members form the support structure of a non-profit organization. More members means we can take a stronger stand. To become a member(*), use the button on this page. Members receive regular newsletters about the activities of the non-profit organization and the actions that are undertaken, but also ensure that the non-profit organization can pay its running costs and invest in manpower and assistance. Thank you in advance for your membership and see you soon ! (*) Your data are confidential and will not be communicated to third parties.
  • Een lidmaatschap bij Hands For Freedom is geldig tot 31 december van elk kalenderjaar en kost 50 €. Het lidmaatschap kan jaarlijks hernieuwd worden. Alle particulieren, ondernemingen en verenigingen kunnen lid worden. Leden vormen de draagstructuur van een vzw. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Via de knop op deze pagina maakt u zichzelf lid(*). Leden ontvangen op regelmatige basis nieuwsbrieven over de activiteiten van de vzw en de acties die ondernomen worden, maar zorgen er vooral ook voor dat de vzw haar lopende kosten kan betalen en kan investeren in manpower en assistentie. Dank bij voorbaat voor uw lidmaatschap en tot binnenkort! (*) Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet medegedeeld aan derden.
  • Membership

    50,00
    A membership of Hands For Freedom is valid until December 31 of each calendar year and costs 50 €. Membership can be renewed annually. All Individuals, companies and associations can become members. Members form the support structure of a non-profit organization. More members means we can take a stronger stand. To become a member(*), use the button on this page. Members receive regular newsletters about the activities of the non-profit organization and the actions that are undertaken, but also ensure that the non-profit organization can pay its running costs and invest in manpower and assistance. Thank you in advance for your membership and see you soon ! (*) Your data are confidential and will not be communicated to third parties.

Title

Go to Top